معنی و ترجمه کلمه elision به فارسی elision یعنی چه

elision


حذف ،ادغام ،باقوه مکانيکى شکستن
روانشناسى : هجااندازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها