معنی و ترجمه کلمه elite به فارسی elite یعنی چه

elite


برگزيدگان ،سرامدن ،برگزيدن ،نخبه ،زبده ،گلچين ،ممتاز
کامپيوتر : اليت
قانون ـ فقه : طبقه ممتازه هر جامعه و بخصوص طبقه اى که قدرت حاکمه را در دست دارد
روانشناسى : نخبگان
ورزش : مسابقه پاروزنان نخبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها