معنی و ترجمه کلمه emanate به فارسی emanate یعنی چه

emanate


ساطع شدن ،ناشى شدن ،سرچشمه گرفتن ،بيرون امدن ،جارى شدن ،تجلى کردن
روانشناسى : صادر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها