معنی و ترجمه کلمه emanitions security به فارسی emanitions security یعنی چه

emanitions security


تامين ضد استراق سمع
علوم نظامى : تامين استراق سمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها