معنی و ترجمه کلمه embalm به فارسی embalm یعنی چه

embalm


موميايى کردن ،با عطر و روغن تدهين کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها