معنی و ترجمه کلمه embankment به فارسی embankment یعنی چه

embankment


سد خاکى ،اکند،گوره ،پشته ،ديوار خاکى ،خاکريزى
علوم مهندسى : خاکريزى
عمران : خاکريزى
معمارى : ديواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها