معنی و ترجمه کلمه embarkation order به فارسی embarkation order یعنی چه

embarkation order


دستورالعمل بارگيرى يا سوار شدن دستور بارگيرى
علوم نظامى : ترتيب سوار شدن يا بارگيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها