معنی و ترجمه کلمه embeded command به فارسی embeded command یعنی چه

embeded command


کامپيوتر : فرمان تعبيه شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها