معنی و ترجمه کلمه emblazonry به فارسی emblazonry یعنی چه

emblazonry


نشان خانوادگى ،زره ،پرچم ،شرح دادن ،جلوه دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها