معنی و ترجمه کلمه embodied labor به فارسی embodied labor یعنی چه

embodied labor


بازرگانى : کار مجسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها