معنی و ترجمه کلمه embody به فارسی embody یعنی چه

embody


جسم دادن( به)،مجسم کردن ،دربرداشتن ،متضمن بودن
قانون ـ فقه : متضمن بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها