معنی و ترجمه کلمه embrocate به فارسی embrocate یعنی چه

embrocate


روغن مالى کردن ،تدهين کردن ،شستشو دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها