معنی و ترجمه کلمه embryo به فارسی embryo یعنی چه

embryo


جنين ،رويان ،گياهک تخم ،مرحله بدوى
قانون ـ فقه : جنين کمتر از هشت هفته
روانشناسى : نوجنين

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها