معنی و ترجمه کلمه embryonic layer به فارسی embryonic layer یعنی چه

embryonic layer


)germ layer(غشاء جنينى ،غشاء سلولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها