معنی و ترجمه کلمه emergency push button به فارسی emergency push button یعنی چه

emergency push button


علوم مهندسى : تکمه اضطرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها