معنی و ترجمه کلمه emergency switch به فارسی emergency switch یعنی چه

emergency switch


علوم مهندسى : کليد اضطرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها