معنی و ترجمه کلمه emergency valve به فارسی emergency valve یعنی چه

emergency valve


علوم مهندسى : شير اضطرارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها