معنی و ترجمه کلمه emeritus به فارسی emeritus یعنی چه

emeritus


شاينده ،متقاعد،افتخارا از خدمت معاف شده ،بازنشسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها