معنی و ترجمه کلمه emigration به فارسی emigration یعنی چه

emigration


درون کوچکى ،برون کوچى ،مهاجرت ،کوچ
قانون ـ فقه : هجرت ،مهاجرت از.....
روانشناسى : برون کوچى
زيست شناسى : مهاجرت
بازرگانى : مهاجرت به خارج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها