معنی و ترجمه کلمه eminency به فارسی eminency یعنی چه

eminency


)eminence(عالى رتبه ،عاليجناب ،(طب )برامدگى ،بزرگى ،جاه ،مقام ،تعالى ،بلندى ،برجستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها