معنی و ترجمه کلمه emission characteristic به فارسی emission characteristic یعنی چه

emission characteristic


الکترونيک : مشخصه صدور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها