معنی و ترجمه کلمه emission of seminal fluids during orgasm به فارسی emission of seminal fluids during orgasm یعنی چه

emission of seminal fluids during orgasm


قانون ـ فقه : انزال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها