معنی و ترجمه کلمه emission spectroscopy به فارسی emission spectroscopy یعنی چه

emission spectroscopy


شيمى : طيف بينى نشرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها