معنی و ترجمه کلمه emissivity به فارسی emissivity یعنی چه

emissivity


قابليت نشر
علوم مهندسى : قابليت انتشار
الکترونيک : تابش نسبى
علوم هوايى : تابندگى
علوم نظامى : قابليت تشعشع يا ارسال اشعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها