معنی و ترجمه کلمه emperor به فارسی emperor یعنی چه

emperor


شاهنشاه ،امپراطور،امپراتور،فرمانفرما
قانون ـ فقه : imperialism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها