معنی و ترجمه کلمه emphasize به فارسی emphasize یعنی چه

emphasize


باقوت تلفظ کردن ،تاييد کردن( در)،اهميت دادن ،نيرو دادن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها