معنی و ترجمه کلمه emphysema به فارسی emphysema یعنی چه

emphysema


نفخ ،اتساع و بزرگى عضوى در اثر گاز يا هوا،باد(درعضوى از بدن)،امفيزم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها