معنی و ترجمه کلمه emplace به فارسی emplace یعنی چه

emplace


کار گذاشتن ،جا گذاشتن ،موضع گرفتن مستقر کردن يا شدن ،در محلى قرار دادن ،در محل معينى قرار دادن
علوم نظامى : جا انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها