معنی و ترجمه کلمه employee به فارسی employee یعنی چه

employee


کارگر،مستخدم زن ،کارمند
علوم مهندسى : مستخدم
عمران : مستخدم
قانون ـ فقه : مستخدم
بازرگانى : کارمند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها