معنی و ترجمه کلمه empty load به فارسی empty load یعنی چه

empty load


بى بار
علوم مهندسى : بى بارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها