معنی و ترجمه کلمه ems dispatch به فارسی ems dispatch یعنی چه

ems dispatch


پيام امس ،تلگراف امس
قانون ـ فقه : عنوان واقعه مشهور ملاقات سفير فرانسه با ويلهم اول در سال ¹ 187در امس که بيسمارک صدراعظم وقت المان با تحريف مفاد تلگرافى که از موضوع اين ملاقات حکايت مى کرد باعث بروز جنگ فرانسه و پروس شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها