معنی و ترجمه کلمه emulate به فارسی emulate یعنی چه

emulate


هم چشمى کردن با،رقابت کردن با،برابرى جستن با،پهلو زدن ،تقليد کردن
کامپيوتر : تقليد کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها