معنی و ترجمه کلمه emulous به فارسی emulous یعنی چه

emulous


هم چشمى کننده ،رشک برنده ،طالب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها