معنی و ترجمه کلمه en garde به فارسی en garde یعنی چه

en garde


گارد گرفتن( شمشيربازى)
ورزش : گارد گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها