معنی و ترجمه کلمه enactive به فارسی enactive یعنی چه

enactive


حرکتى( در نظريه برونر)،وضع کننده ،مقرر دارنده
روانشناسى : حرکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها