معنی و ترجمه کلمه enarthrosis به فارسی enarthrosis یعنی چه

enarthrosis


(تش ).مفصل کام و زبانه اى( مثل مفصل لگن خاصره)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها