معنی و ترجمه کلمه encampment به فارسی encampment یعنی چه

encampment


اردوگاه ،لشگرگاه ،محل اردو زدن ،قرار گاه
علوم نظامى : پايگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها