معنی و ترجمه کلمه encapsulate به فارسی encapsulate یعنی چه

encapsulate


بصورت کپسول دراوردن ،در کپسول گذاردن ،در محفظه اى قرار دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها