معنی و ترجمه کلمه encephalic به فارسی encephalic یعنی چه

encephalic


مخى ،دماغى ،مغزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها