معنی و ترجمه کلمه encephalization به فارسی encephalization یعنی چه

encephalization


روانشناسى : مغزى شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها