معنی و ترجمه کلمه encephalogram به فارسی encephalogram یعنی چه

encephalogram


مغزنگاره ،عکس بردارى از مغز با اشعه مجهول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها