معنی و ترجمه کلمه encephalon به فارسی encephalon یعنی چه

encephalon


مغز،مخ ،دماغ
روانشناسى : مغز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها