معنی و ترجمه کلمه encircle به فارسی encircle یعنی چه

encircle


محاصره کردن ،دورگرفتن ،احاطه کردن ،حلقه زدن ،دورچيزى گشتن ،دربرداشتن
علوم مهندسى : احاطه کردن
علوم نظامى : احاطه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها