معنی و ترجمه کلمه enclasp به فارسی enclasp یعنی چه

enclasp


دربرگرفتن ،دراغوش گرفتن ،بچنگ اوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها