معنی و ترجمه کلمه enclave economices به فارسی enclave economices یعنی چه

enclave economices


اقتصادهاى محاط( جزيره اى)
بازرگانى : اقتصادهائى که عمدتا در کشورهاى در حال توسعه وجود دارد در اين اقتصادها تعداد کمى مناطق پيشرفته از نظر اقتصادى وجود دارد و بقيه مناطق که وسيعترند از رشد و پيشرفت بسيار کمى برخوردار ميباشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها