معنی و ترجمه کلمه enclose به فارسی enclose یعنی چه

enclose


درميان گذاشتن ،در جوف قرار دادن ،به پيوست فرستادن ،حصار يا چينه کشيدن دور
قانون ـ فقه : ضميمه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها