معنی و ترجمه کلمه encompass به فارسی encompass یعنی چه

encompass


دورگرفتن ،احاطه کردن ،حلقه زدن ،دارا بودن ،شامل بودن ،دربرگرفتن ،محاصره کردن
علوم نظامى : دوره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها