معنی و ترجمه کلمه encopresis به فارسی encopresis یعنی چه

encopresis


روانشناسى : بى اختيارى دفع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها