معنی و ترجمه کلمه encouage به فارسی encouage یعنی چه

encouage


تشويق کردن ،پيش بردن ،دلگرم کردن ،جرات دادن ،تشجيع کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها