معنی و ترجمه کلمه encourage به فارسی encourage یعنی چه

encourage


ترغيب کردن ،تشويق کردن ،دلگرم کردن ،تشجيح کردن ،تقويت کردن ،پيش بردن ،پروردن
قانون ـ فقه : ترغيب کردن
علوم نظامى : به شجاعت واداشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها